Raporty okresowe

Raport okresowy Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:13

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:12

Raport okresowy za I-III kw. 2020

27 listopada 2020 17:12

Raport okresowy za I półrocze 2020r.

25 września 2020 17:05

Raport okresowy za I kw. 2020r.

29 maja 2020 17:59

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2019 r.

30 kwietnia 2020 17:05

Raport okresowy Maxcom za 2019 r.

30 kwietnia 2020 17:04

Raport okresowy za I-III kw. 2019

29 listopada 2019 21:17

Raport okresowy za I półrocze 2019 r.

27 września 2019 17:17

Raport okresowy za I kw. 2019 r.

30 maja 2019 08:40

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2018 r. (korekta)

18 czerwca 2019 19:05

Raport okresowy Maxcom za 2018 r. (korekta)

18 czerwca 2019 18:51