Raporty okresowe

Raport okresowy za I-III kw. 2021

26 listopada 2021 19:32

Raport okresowy za I półrocze 2021 r.

30 września 2021 18:57

Raport okresowy za I kw. 2021

28 maja 2021 17:06

Raport okresowy Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:13

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:12

Raport okresowy za I-III kw. 2020

27 listopada 2020 17:12

Raport okresowy za I półrocze 2020r.

25 września 2020 17:05

Raport okresowy za I kw. 2020r.

29 maja 2020 17:59

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2019 r.

30 kwietnia 2020 17:05

Raport okresowy Maxcom za 2019 r.

30 kwietnia 2020 17:04

Raport okresowy za I-III kw. 2019

29 listopada 2019 21:17

Raport okresowy za I półrocze 2019 r.

27 września 2019 17:17