Strategia Spółki

O  Nas:

Maxcom jest wiodącym europejskim dostawcą produktów telekomunikacyjnych – tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych wyspecjalizowanym grupom odbiorców – zwłaszcza Seniorom. Spółka dynamicznie rozwija inne, synergiczne względem podstawowego biznesu, linie biznesowe wpisujące się trendy elektromobilności, prowadzenia zdrowego stylu życia oraz podniesienia komfortu życia seniorów.

Solidne i wewnętrzne zasoby R&D, know how, doświadczenie wypracowane od 2000 roku i wiedza pozwalają firmie efektywnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Nowatorskie rozwiązania, zaawansowane funkcje i technologie oraz nowoczesny design pozwalają wyróżniać się produktom Maxcom na rynku UE i rynków pozaeuropejskich.

Ambicjąi celem Maxcom jest dalszy dynamiczny rozwój core biznesu spółki – tj. tradycyjnych telefonów komórkowych. W ujęciu jakościowym firma stawia na opracowywanie i wprowadzenie do oferty kolejnych innowacyjnych modeli, wysokie technologie, rozwój zasobów R&D oraz wzrost efektywności operacyjnym W aspekcie ilościowym – ekspansja zagraniczna poprzez rozszerzenie współpracy z obecnym Partnerami i nawiązanie nowych relacji handlowych na kolejnych rynkach, także pozaeuropejskich. Istotnym warunkiem utrzymania dynamicznego rozwoju są inwestycje w zwiększenie popularności wszystkich czterech linii produktowych (comfort, classic, smart i strong).

Spółka w odpowiedzi na rozwijające się globalne trendy rynkowe stawia na budowę coraz bardziej specjalistycznej oferty, wykraczającej poza obszarów aparatów telefonicznych, dedykowaną przede wszystkim grupie osób w wieku poprodukcyjnym oraz prowadzących zdrowy styl życia.

Zasadniczym filarem Strategii Maxcom S.A. jest politykadywidendowa, zakładająca chęć dzielenia się spółki z Akcjonariuszami w wysokości nie mniej jak 25% wypracowanych zysków. Dobra sytuacja płynnościowa połączona z rosnąca skalą działalności pozwala Spółce na docenienie wszystkich akcjonariuszy poprzez partycypację w efektach sukcesu firmy w Polsce i na rynkach zagranicznych. 

Spółka wyznaczyła cele strategiczne w kilku obszarach:

 • Osiągnięcia pozycji lidera w Europie na rynku telefonów dla seniorów – zarówno w segmencie telefonów klasycznych, jak i smartfonów,
 • Umocnienie wiodącej pozycji w Europie w segmencie telefonów klasycznych z fizyczną klawiaturą (także dedykowanych Seniorom),
 • Dynamiczne rozwój obszaru new business i spełnianie rodzących się potrzeb rynkowo-społecznych poprzez rosnące trendy w zakresie:
  • Elektromobilności i ochrony środowiska (budowa wartości obszaru innowacyjnych napędów do rowerów oraz elektrycznych hulajnog),
  • Prowadzenia zdrowego i sportowego stylu życia (rozwój produktów z linii FitGo, tj. opasek i smartwachy monitorujących stan zdrowia, praca nad dalszym funkcjonalnym rozszerzeniem oferty).

Główne działania podejmowane do realizacji strategii:

 • Dalsze rozszerzanie współpracy z wiodącymi operatorami telefonii komórkowej w Europie i innych kontynentach –możliwość wejścia na nowe rynki oraz pozyskanie kolejnych nowych kontrahentów, w tym lokalnych operatorów w poszczególnych krajach,
 • Wzrost rozpoznawalności marki – przede wszystkim dzięki wyróżniającej się na tle firm konkurencyjnych jakości produktów Maxcom oraz poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach i imprezach branżowych i prowadzeniu działań marketingowych z operatorami i sieciami handlowymi,
 • Pozyskanie nowych partnerów handlowych w kanale B2B – rozwój współpracy z elektromarketami, sieciami handlowymi i dealerami urządzeń telekomunikacyjnych w Europie i na innych kontynentach (Afryka, Azja, Ameryka Północna),
 • Ilościowe i jakościowe rozszerzenie asortymentu we wszystkich kategoriach produktowych,
  • Kontynuacja i rozwój działań po stronie R&D i sprzedaży w zakresie oferowania innowacyjnych i nowoczesnych telefonów klasycznych z funkcjami smartfonów(nowoczesny design, funkcjonalność oraz dobra jakość w przystępnej cenie) będących alternatywą dla popularnych na rynku urządzeń dotykowych,
  • Dalszy rozwój innowacyjnego smartfona dla seniorów z dedykowanym oprogramowaniem autorskim „Przyjazny Ekran” oraz opaską na rękę z systemem S.O.S,
 • Planowane wprowadzenie do portfolio własnych rozwiązań w urządzeniach do monitoringu dzieci i osób starszych oraz stworzenie nowych kategorii produktowych w obszarze GSM,
 • Uruchomienie zagranicznych przedstawicielstw – założenie własnych punktów handlowych poza granicami Polski z silnym wpływem na przyspieszenie rozwoju na rynkach europejskich.

Od początku działalności Spółka koncentruje się na utrzymaniu wysokiej jakości oferowanych produktów oraz zwiększeniu ich bezawaryjności.

 

Seniorzy kluczową grupą Klientów

W ujęciu długoterminowym naszą główną osią rozwoju jest rynek telefonów oraz usług telekomunikacyjnych i rekreacyjnych dla Seniorów. Ideą Maxcom jest ich wsparcie w prowadzeniu aktywnego i zdrowego życia, połączonego z poczuciem niezależności i szczęścia. Chcemy, aby Seniorzy spełniali swoje pasje i marzenia, czerpiąc z życia jak najwięcej i robiąc rzeczy, które dla kilku pokoleń wstecz w okresie Jesieni Życia nie były dostępne i osiągalne.

Wieloletnie doświadczenie na rynku i dokładna obserwacja grupy naszych najważniejszych Klientów w wieku poprodukcyjnym zaowocowały zrozumieniem ich potrzeb. To pozwala nam opracowywać produkty coraz ściślej dostosowane do realnych wyzwań stojących przed Seniorami każdego dnia. Wiele z naszych modeli telefonów dysponuje dużymi klawiszami, wzmocnieniem konstrukcji wobec ryzyka upadku czy zwiększonymi właściwościami dźwiękowymi. Posiadają one także bardzo przydatne funkcje jak S.O.S. Z drugiej strony oferujemy telefony bardziej innowacyjne i specjalistyczne, ale nadal przyjazne Seniorom (proste smartfony).

Jak wygląda rynek i popyt na ofertę Maxcomu? Obserwujemy istotny wzrost zainteresowania produktami telekomunikacyjnymi wśród grupy Seniorów w Polsce i na rynkach europejskich. To skutek zmian ilościowych i jakościowych. Pierwsze ujęcie stanowi pokłosie systematycznych procesów starzenia się społeczeństwa w krajach rozwiniętych. Drugie – poprawiających się standardów ochrony zdrowia, szeroko pojętych usług dla osób starszych, bądź coraz zdrowszej żywności. Dzięki temu obecni Seniorzy są coraz bardziej aktywni, chętniej podróżują.

Prognozy demograficzne wskazują na systematyczne wzrost populacji w wieku 65 lat i więcej. Dla przykładu w Polsce dzisiaj to nie więcej niż 20-25% osób, ale w 2050 może to być nawet ponad 40%. Wzrosty o takiej skali to wyzwania, ale jednocześnie bodźce do rozwoju Polityki Senioralnej bądź Srebrnej Gospodarki z szeregiem usług dedykowanych takim osobom. Spółka Maxcom ma ambicję wyznaczać trendy w takich obszarach.

„Szybki rozwój gospodarczy i społeczny często dotyka osoby młode lub w średnim wieku. Zmiany w populacji seniorów nie przebiegają tak szybko, zwłaszcza na rynku wysokich technologii. Powstająca luka technologiczne to ambitne zadanie dla takich firm jak nasza, których celem jest niwelowanie różnic, zwłaszcza w obszarze wykluczenia cyfrowego, szybkiego Internetu i urządzeń mobilnych.”