Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2022

   |   29 kwietnia 2023 13:04

List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu Z Działalności Maxcom S.A. w roku 2022
Stanowisko Zarządu Maxcom S.A. odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Maxcom Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Maxcom S.A. 2022
Sprawozdanie z badania JSF Maxcom S.A. 31.12.2022