Władze Spółki

Zarząd

Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach gdzie uzyskał tytuł magistra . Wcześniej ukończył pięcioletnie technikum elektroniczne w Tychach ze specjalizacją elektronika oraz automatyka . W 2000 r. ukończył kurs oraz zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W Spółce jest odpowiedzialny za jej zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami.

Jeden z założycieli spółki związany z nią od 2001 r.

Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i magister zarządzania. W Spółce odpowiada za zarządzanie sprzedażą, współzarządzanie zakupami/produkcją i reprezentację firmy na zewnątrz wraz z Arkadiuszem Wiluszem.

Jeden z założycieli spółki związany z nią od 2001 r.

Rada Nadzorcza

Dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dziedziny makroekonomii. W 2002 r. pełnił rolę eksperta portalu onet.pl zajmującego się podatkiem VAT. W latach 2004-2010 był doradcą podatkowym obsługującym portal pit.pl oraz vat.pl. Od 2000 r. jest wykładowcą z dziedziny prawa podatkowego – wykładał m.in. w Krajowej Izbie Doradztwa Podatkowego, Izbie Energetyki Przemysłowej, Krajowej Izbie Turystyki czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Edyta Wilusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – od ukończenia studiów zawodowo związana z firmą Maxcom. W Spółce zajmuje stanowisko starszego księgowego i wykonuje zadania w zakresie księgowania i dekretowania dokumentów, uzgadniania sald z partnerami biznesowymi, rozliczania podatków, dotacji, jak również wystawiania i księgowania faktur.

Ze Spółką związana jest od 2003 r.

Adam Grzyś – Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju

Adam Grześ ma dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów produktowych oraz związanych z zaawansowanymi systemami (np. TeleDoktor24.pl – projekt łączący produkty medyczne, aplikacje na telefon, aplikacje web dla pacjentów, lekarzy i administratorów). Ponadto administruje system oprogramowania Morfeusz. W Spółce zajmuje się również nadzorowaniem procesu certyfikacji urządzeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Ze Spółką związany jest od 2005 r.

Dr Agnieszka Jabłeka – Członek Rady Nadzorczej

Dr Agnieszka Jabłeka ukończyła studia na Wydziale Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studia Doktoranckie przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dodatkowo, w 2006 r. Agnieszka Jabłeka ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, Zarządzanie szpitalem i administracja zdrowiem publicznym na Wydziale Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – obroniła pracę podyplomową „Bariery rozwoju medycyny i opieki geriatrycznej w Polsce”.

Ze Spółką związana jest od 2012 r.

Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej, Manager Rozwoju

Aleksander Wilusz jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Studia magisterskie kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics, uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Posiada umiejętności techniczne z zakresu wytwarzania produktów, programowania, integracji sprzętowo-programowej.