Władze Spółki

Zarząd

Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach gdzie uzyskał tytuł magistra . Wcześniej ukończył pięcioletnie technikum elektroniczne w Tychach ze specjalizacją elektronika oraz automatyka . W 2000 r. ukończył kurs oraz zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W Spółce jest odpowiedzialny za jej zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami.

Jeden z założycieli spółki związany z nią od 2001 r.

Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i magister zarządzania. W Spółce odpowiada za zarządzanie sprzedażą, współzarządzanie zakupami/produkcją i reprezentację firmy na zewnątrz wraz z Arkadiuszem Wiluszem.

Jeden z założycieli spółki związany z nią od 2001 r.

Rada Nadzorcza

Dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dziedziny makroekonomii. W 2002 r. pełnił rolę eksperta portalu onet.pl zajmującego się podatkiem VAT. W latach 2004-2010 był doradcą podatkowym obsługującym portal pit.pl oraz vat.pl. Od 2000 r. jest wykładowcą z dziedziny prawa podatkowego – wykładał m.in. w Krajowej Izbie Doradztwa Podatkowego, Izbie Energetyki Przemysłowej, Krajowej Izbie Turystyki czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Michał Kostelecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Kostelecki jest absolwentem mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego, na którym uzyskał stopień licencjata z ekonomii i zarządzania międzynarodowego. Jest także absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu st. Andrews w Londynie, na kierunku handel zagraniczny. Ukończył studia uzupełniające na Uniwersytecie Harvarda, kierunek: Etyka biznesowa oraz studia uzupełniające na kierunku Strategie biznesowe w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Politologii.

Wojciech Sokalski – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sokalski jest absolwentem Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Pan Wojciech Sokalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2006 roku brał czynny udział w projektowaniu wraz z nadzorami przy realizacji nowych polskich bloków energetycznych, takich jak Elektrownia Łagisza 460 MW, Elektrownia Jaworzno II należące do Tauron Polska Energia S.A., czy Elektrownia Bełchatów 848 MW i Elektrownia Opole II PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Jarosław Łubik – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Łubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako właściciel zatrudniającego kilkadziesiąt osób Przedsiębiorstwa Transportowego Łubik. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branży przemysłu węglowego oraz transportowego.

Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej, Manager Rozwoju

Aleksander Wilusz jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Studia magisterskie kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics, uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Posiada umiejętności techniczne z zakresu wytwarzania produktów, programowania, integracji sprzętowo-programowej.