Raporty bieżące

Stosowanie dobrych praktyk

1/2021

12 sierpnia 2021 15:14

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., […]

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

2/2017

29 czerwca 2017 14:27

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte […]

Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

1/2017

29 czerwca 2017 13:55

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Spółka, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych […]