Raporty okresowe

Raport okresowy za III kw. 2023 r.

30 listopada 2023 08:15

Raport okresowy za I półrocze 2023 r.

29 września 2023 09:19

Raport okresowy za I kw. 2023 r.

31 maja 2023 10:51

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2022

29 kwietnia 2023 13:15

Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2022

29 kwietnia 2023 13:04

Raport okresowy za I-III kw. 2022

1 grudnia 2022 12:15

Raport okresowy za I półrocze 2022 r.

30 września 2022 10:41

Raport okresowy za I kw. 2022 r.

31 maja 2022 10:49

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2021

29 kwietnia 2022 23:07

Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2021

29 kwietnia 2022 23:01

Raport okresowy za I-III kw. 2021

26 listopada 2021 19:32

Raport okresowy za I półrocze 2021 r.

30 września 2021 18:57