Raporty okresowe

Raport okresowy za I półrocze 2022 r.

30 września 2022 10:41

Raport okresowy za I kw. 2022 r.

31 maja 2022 10:49

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2021

29 kwietnia 2022 23:07

Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2021

29 kwietnia 2022 23:01

Raport okresowy za I-III kw. 2021

26 listopada 2021 19:32

Raport okresowy za I półrocze 2021 r.

30 września 2021 18:57

Raport okresowy za I kw. 2021

28 maja 2021 17:06

Raport okresowy Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:13

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2020 r.

30 kwietnia 2021 17:12

Raport okresowy za I-III kw. 2020

27 listopada 2020 17:12

Raport okresowy za I półrocze 2020r.

25 września 2020 17:05

Raport okresowy za I kw. 2020r.

29 maja 2020 17:59