Raport okresowy Maxcom za 2020 r.

   |   30 kwietnia 2021 17:13

List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Maxcom S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Maxcom S.A. w 2020 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A.
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych