Raporty okresowe

Raport okresowy Maxcom za 2018 r. (korekta)

18 czerwca 2019 18:51

Raport okresowy Maxcom za 2018 r.

26 kwietnia 2019 19:57

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2018 r.

26 kwietnia 2019 19:49

Raport okresowy za I-III kw. 2018 r.

29 listopada 2018 08:39

Raport okresowy półroczny za 2018 r.

28 września 2018 08:34

Raport okresowy za I kw. 2018 r.

25 maja 2018 18:36

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2017 r.

22 marca 2018 18:35

Raport okresowy Maxcom S.A. za 2017 r.

22 marca 2018 18:32

Raport okresowy za I-III kw. 2017 r.

20 listopada 2017 11:47

Raport okresowy za I-III kw. 2017 r.

15 listopada 2017 22:03

Raport okresowy półroczny za 2017 r.

29 września 2017 17:56