KALENDARIUM

Publikacja raportu okresowego

30/04/2020

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. – Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

Publikacja raportu okresowego

29/05/2020

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

Publikacja raportu okresowego

25/09/2020

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Publikacja raportu okresowego

27/11/2020

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.