KALENDARIUM

Publikacja raportu okresowego

26/04/2019

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

– Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018.

Publikacja raportu okresowego

30/05/2019

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.

Publikacja raportu okresowego

27/09/2019

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Publikacja raportu okresowego

29/11/2019

Publikacja rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.