WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ZWZ 22.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 22.06.2023
Projekty uchwał WZA 22.06.2023
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 22.06.2023 - osoba fizyczna
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 22.06.2023 - osoba prawna
Formularz do głosowania WZA za 2023
Sprawozdanie 2022 r. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorcz
Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_MAXCOM S.A.
AUDIO --- Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2023

ZWZ 24.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 24.06.2022
Projekty uchwał WZA 24.06.2022
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2021 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 24.06.2022 - osoba fizyczna
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 24.06.2022 - osoba prawna
Formularz do głosowania WZA za 2021
Proponowana zmiana Statutu
Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu praz RN
AUDIO --- Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.06.2022

ZWZ 10.06.2021

Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 10.06.21 - osoba fizyczna
Maxcom - pełnomocnictwo WZA 10.06.21 - osoba prawna - jednostka organizacyjna
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 10.06.2021
Projekty Uchwał na WZA 10.06.2021
Proponowana zmiana statutu
Sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w latach 2020 i 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2020 rok
Audio – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020 r.

ZWZ 23.06.2020

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu MAXCOM S. A. w Tychach za rok 2019
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w roku 2019
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom SA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.06.2020
Projekty uchwał na ZWZ 23.06.20
Proponowana zmiana Statutu MAXCOM S.A.
Formularz Głosowania Przez Pełnomocnika
Formularz Pełnomocnictwa - osoba fizyczna
Formularz Pełnomocnictwa - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Audio – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020 r.

ZWZ 10.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 10.06.2019
Projekty uchwał na ZWZ 10.06.19
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018
Formularz Głosowania Przez Pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom SA
Formularz Pełnomocnictwa - osoba fizyczna
Formularz Pełnomocnictwa - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Audio – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2019 r.

ZWZ 14.06.2018

ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo - os. fizyczna
ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_14.06.18
Projekty uchwał na ZWZ_14.06.18
ZWZ 14.06.2018 Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Audio - Zwyczajne Walne Zgromadzenie