WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ZWZ 23.06.2020

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu MAXCOM S. A. w Tychach za rok 2019
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w roku 2019
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom SA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.06.2020
Projekty uchwał na ZWZ 23.06.20
Proponowana zmiana Statutu MAXCOM S.A.
Formularz Głosowania Przez Pełnomocnika
Formularz Pełnomocnictwa - osoba fizyczna
Formularz Pełnomocnictwa - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Audio – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020 r.

ZWZ 10.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 10.06.2019
Projekty uchwał na ZWZ 10.06.19
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018
Formularz Głosowania Przez Pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom SA
Formularz Pełnomocnictwa - osoba fizyczna
Formularz Pełnomocnictwa - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Audio – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2019 r.

ZWZ 14.06.2018

ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo - os. fizyczna
ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_14.06.18
Projekty uchwał na ZWZ_14.06.18
ZWZ 14.06.2018 Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Audio - Zwyczajne Walne Zgromadzenie