Dokumenty do pobrania

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Maxcom S.A.
Statut Spółki Maxcom S.A.
Uchwała nr 19 ZWZ w sprawie polityki wynagradzania
Uchwała nr 18 ZWZ w sprawie polityki wynagradzania
Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.