Raporty bieżące

Powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

12/2022

27 czerwca 2022 12:38

Raport bieżący: nr 12/2022 Data sporządzenia: 24.06.2022 r. Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) […]

Wypłata dywidendy za rok 2021.

11/2022

27 czerwca 2022 12:35

Raport bieżący: nr 11/2022 Data sporządzenia: 24.06.2022 r. Temat: Wypłata dywidendy za rok 2021. Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

10/2022

27 czerwca 2022 12:33

Raport bieżący: nr 10/2022 Data sporządzenia: 24.06.2022 r. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 24.06.2022 r.

9/2022

27 czerwca 2022 12:31

Raport bieżący: nr 9/2022 Data sporządzenia: 24.06.2022 r. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w […]

Korekta raportu bieżącego 8/2022 z 03.06.2022 r.

8/2022K

9 czerwca 2022 11:38

Raport bieżący: nr 8/2022K Temat: Korekta raportu bieżącego 8/2022 z 03.06.2022 r. Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o […]

Powołanie członków Zarządu

8/2022

6 czerwca 2022 09:23

Raport bieżący: nr 8/2022 Data sporządzenia: 30.06.2022 r. Temat: Powołanie członków Zarządu Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2022 r.

7/2022

27 maja 2022 16:14

Raport bieżący: nr 7/2022 Data sporządzenia:27.05.2022 r. Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2022 […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

6/2022

27 maja 2022 16:12

Raport bieżący: nr 6/2022 Data sporządzenia: 27.05.2022 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z […]

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

5/2022

12 maja 2022 17:01

Raport bieżący: nr 5/2022 Data sporządzenia: 12-05-2022 r. Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, […]

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

4/2022

30 kwietnia 2022 10:32

Raport bieżący nr 4/2022 Data sporządzenia: 29.04.2022 r. Temat: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Maxcom SA (dalej […]

Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta. Zmiana statusu wspólników w spółce zależnej

3/2022

6 kwietnia 2022 15:53

Raport bieżący nr 3/2022 Data sporządzenia: 01.04.2022 Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta. Zmiana statusu wspólników w spółce zależnej Zarząd […]

Korekta raportu bieżącego 1/2022 z 26.01.2022 r.

1/2022K

22 lutego 2022 13:53

Raport bieżący nr 1/2022K Data sporządzenia: 15-02-2022 Temat: Korekta raportu bieżącego 1/2022 z 26.01.2022 r. Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, […]