Raporty bieżące

Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta

13/2021

21 lipca 2021 11:59

Raport bieżący nr 13/2021 Data sporządzenia: 21-07-2021 r.   Temat: Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta   Zarząd Maxcom […]

Utworzenie spółki zależnej Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach

12/2021

24 czerwca 2021 17:50

Raport bieżący nr 12/2021 Temat: Utworzenie spółki zależnej Maxcom (Shenzhen) Technology Co., Ltd. w Chinach Treść raportu: Zarząd Spółki Maxcom […]

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA

11/2021

10 czerwca 2021 14:23

Raport bieżący: nr 11/2021 Data sporządzenia: 10.06.2021 r. Temat: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA Zarząd Maxcom S.A. […]

Wypłata dywidendy za rok 2020

10/2021

10 czerwca 2021 14:22

Raport bieżący: nr 10/2021 Data sporządzenia: 10.06.2021 r. Temat: Wypłata dywidendy za rok 2020.   Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2021 r.

9/2021

10 czerwca 2021 14:21

Raport bieżący: nr 9/2021   Data sporządzenia: 10.06.2021 r.   Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 10.06.2021 r.

8/2021

10 czerwca 2021 14:17

Raport bieżący: nr 8/2021 Data sporządzenia: 10.06.2021 r. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w […]

Korekta raportu bieżącego 7/2021 z 14.05.2021r.

7/2021K

27 maja 2021 14:00

Data sporządzenia: 26.05.2021 r. Temat: Korekta raportu bieżącego 7/2021 z 14.05.2021r. Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do […]

Korekta raportu bieżącego nr 5/2021

25 maja 2021 17:05

Raport bieżący: nr 5/2021K Data sporządzenia: 25.05.2021 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 5/2021 Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 czerwca 2021 r.

7/2021

14 maja 2021 11:40

Raport bieżący: nr 7/2021 Data sporządzenia: 14.05.2021 Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 czerwca 2021 […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

6/2021

14 maja 2021 11:30

Raport bieżący: nr 6/2021 Data sporządzenia: 14.05.2021 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.   Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z […]

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

5/2021

7 maja 2021 17:05

Raport bieżący: nr 5/2021 Data sporządzenia: 7-05-2021 r.  Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy     Zarząd Maxcom SA (dalej: […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

4/2021

26 lutego 2021 11:12

Raport bieżący nr 4/2021 Data sporządzenia: 26-02-2021 r.   Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta   Zarząd […]