Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

2/2024

23 kwietnia 2024 16:18

Raport bieżący nr 2/2024 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o […]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

1/2024

8 stycznia 2024 09:12

Raport bieżący nr 1/2024 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r. Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do […]

Wybór członka Komitetu Audytu

13/2023

30 listopada 2023 16:26

Raport bieżący: nr 13/2023 Data sporządzenia: 30.11.2023 r. Temat: Wybór członka Komitetu Audytu Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach […]

Zakończenie likwidacji spółki zależnej Teledoktor 24

12/2023

26 września 2023 09:30

Raport bieżący: nr 12/2023 Data sporządzenia: 19.09.2023 r. Temat: Zakończenie likwidacji spółki zależnej od Emitenta Zarząd Maxcom SA z siedzibą […]

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

11/2023

17 lipca 2023 12:37

Raport bieżący: nr 11/2023 Data sporządzenia: 17.07.2023 r. Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta Zarząd Maxcom SA z siedzibą w […]

Korekta raportu bieżącego 9/2023 z 22.06.2023 r.

9/2023K

23 czerwca 2023 12:10

Raport bieżący: nr 9/2023K Data sporządzenia: 23-06-2023 r. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2023 z dnia 22.06.2023 r. Zarząd Maxcom S.A. […]

Korekta raportu bieżącego 7/2023 z 22.06.2023 r.

7/2023K

23 czerwca 2023 10:13

Raport bieżący: nr 7/2023K Data sporządzenia: 22-06-2023 r. Temat: Korekta raportu bieżącego 7/2023 z dnia 22.06.2023 r. Zarząd Spółki Maxcom […]

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

10/2023

22 czerwca 2023 19:06

Raport bieżący: nr 10/2023 Data sporządzenia: 22-06-2023 r. Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta Zarząd Maxcom SA z siedzibą w […]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Maxcom S.A.

9/2023

22 czerwca 2023 19:03

Raport bieżący: nr 9/2023 Data sporządzenia: 22-06-2023 r. Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.

8/2023

22 czerwca 2023 18:58

Raport bieżący: nr 8/2023 Data sporządzenia: 22-06-2023 r. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r.

7/2023

22 czerwca 2023 18:53

Raport bieżący: nr 7/2023 Data sporządzenia: 22-06-2023 r. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 czerwca 2023 r.

6/2023

26 maja 2023 16:47

Raport bieżący: nr 6/2023 Data sporządzenia: 26-05-2023 r. Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 czerwca […]