Raport okresowy Grupy Kapitałowej Maxcom za 2020 r.

   |   30 kwietnia 2021 17:12

List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Maxcom S.A. 2020
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK Maxcom S.A. w roku 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom S.A.
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Maxcom
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Maxcom
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych