Centrum wyników

Od kilku lat Grupa Kapitałowa Maxcom dynamicznie zwiększa skalę działalności, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Spółka wypracowuje znaczący wzrost wyników finansowych nawet w sytuacji utrzymujących się negatywnych trendów na rynku telekomunikacyjnym.

Tak dynamiczna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii – rozszerzania asortymentu, zarówno poprzez poszerzenie posiadanego portfolio telefonów komórkowych w obrębie kategorii produktowych jak i poprzez otwieranie się na nowe nisze rynkowe.

Grupa rozszerzyła portfolio produktowe dla marek własnych FitGo, Maxton oraz ACC+. W połowie maja 2018 r. Maxcom został wspólnikiem w Grupie Comtel działającej w branży RTV AGD oraz Telecom. W 2018 r. Maxcom, nawiązał współpracę z Meizu Telecom Company Ltd., jednym z największych chińskich producentów smartfonów. Polska firma została jedynym dystrybutorem chińskiej spółki w Polsce. Sprzedaż telefonów ruszyła w czerwcu.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DANE FINANSOWE (PLN mln)
Przychody ogółem 31,0 50,6 109,3 112,0 124,3 118,7 129,9
Zysk z działalności operacyjnej 2,8 6,2 16,9 11,6 14,1 4,7 4,9
EBITDA 2,9 6,4 17,2 12,0 14,6 5,8 6,1
Zysk przed opodatkowaniem 2,2 5,0 15,6 10,9 14,3 3,6 4,8
Zysk netto 1,8 4,0 12,2 9,1 11,5 2,6 3,3
SYTUACJA FINANSOWA (PLN mln)
Aktywa razem 16,7 22,9 51,9 69,7 87,7 81,6 91,0
Aktywa obrotowe 15,3 22,0 49,9 67,5 82,7 75,0 84,6
Aktywa trwałe 1,4 0,9 2,0 2,2 5,1 6,6 6,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,2 0,2 0,6 20,7 12,4 10,9 8,2
Kapitał własny 5,1 8,0 17,6 61,3 70,6 67,8 65,9
Zobowiązania długoterminowe 0,3 0,4 1,0 0,8 0,66 0,98 4,36
Zobowiązania krótkoterminowe 11,3 14,6 33,3 7,6 16,5 12,7 20,75

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH