Polityka różnorodności

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.15. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”  Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka) informuje, że kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki odbywają się na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w poszanowaniu dla różnorodności.

Zakres działalności Spółki wymaga doboru zróżnicowanej kadry, specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspierać bieżącą działalność i wyznaczać nowe potrzeby rozwoju. Spółka stosuje przejrzyste zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Spółka jako kryterium wyboru członków poszczególnych organów oraz jej kluczowych menedżerów kieruje się kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji. W ocenie Spółki, ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Spółkę, dobór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów w oparciu o powyższe kryterium pozwala Spółce na rozwój i realizację strategii Spółki.

Maxcom S.A. przedstawia  informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Maxcom S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:

Data Liczba Kobiet Liczba Mężczyzn % Kobiety % Mężczyźni
15 grudnia 2019 0 2 0% 100%
15 grudnia 2018 0 2 0% 100%

 

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Maxcom S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:

Data Liczba Kobiet Liczba Mężczyzn % Kobiety % Mężczyźni
15 grudnia 2019 0 5 0% 100%
15 grudnia 2018 2 3 40% 60%