Raport okresowy Maxcom za 2019 r.

   |   30 kwietnia 2020 17:04

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Maxcom S.A.
List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Maxcom S.A. w 2019 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A.