Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2022

   |   29 kwietnia 2023 13:15

List Zarządu do Akcjonariuszy za 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2022
Stanowisko Zarządu Maxcom S.A. odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Oświadczenie RN Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z badania - SSF Maxcom 31.12.2022
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 XAdES