Raport okresowy za I kw. 2023 r.

   |   31 maja 2023 10:51

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na EURO 31.03.2023
Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na EURO 31.03.2023