Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta

23/2020   |   1 grudnia 2020 16:20

Raport bieżący: nr 23/2020

Data sporządzenia: 01.12.2020 r.

Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta.

Zarząd Maxcom SA (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 30.11.2020 r. została dokonana zmiana umowy spółki zależnej Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. w zakresie przyznanym wspólnikom udziałów w zyskach i stratach spółki. Emitent wyjaśnia, że z uwagi na okoliczność, iż sąd rejestrowy właściwy dla Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. odmówił wpisu na podstawie poprzednio sporządzonego aktu notarialnego (o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 9.10.2020 r.) zaszła konieczność sporządzenia nowego aktu notarialnego w tym samym przedmiocie.

Na skutek dokonanej zmiany udział w zyskach i stratach Emitenta wzrośnie z 30% do 38%, zaś udział w zyskach i stratach Szymona Pabijan i Zbigniewa Ojczyk zmniejszył się z 34,5% do 30,5% każdego z nich. Udział w zyskach i stratach COMTEL GROUP Sp. z o.o. pozostał bez zmian.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

 

Treść raportu bieżącego nr 23/2020