Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

17/2020   |   21 sierpnia 2020 09:11

Raport bieżący: nr 17/2020 

Data sporządzenia: 21-08- 2020 r 

Temat: Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.08.2020 r. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 20.08.2020 roku sprawie zmiany przedmiotu działalności. 

Zgodnie z treścią uchwały z dnia 20.08.2020 r. do przedmiotu działalności spółki zależnej dodano pozostałą działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) . 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

21.08.2020 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu 

Treść Raportu Bieżącego nr. 17/2020