Zakończenie likwidacji spółki zależnej Teledoktor 24

12/2023   |   26 września 2023 09:30

Raport bieżący: nr 12/2023

Data sporządzenia: 19.09.2023 r.

Temat: Zakończenie likwidacji spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 19.09.2023 r. otrzymał informację, o tym iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 18.09.2023 r. dokonał wykreślenia z rejestru spółki Teledoktor24 sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta („Spółka Zależna”).

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie procesu likwidacji Spółki Zależnej.

O otwarciu procesu likwidacji Spółki Zależnej i wpisie otwarcia likwidacji Spółki Zależnej do rejestru Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2022 z dnia 6.12.2022 roku oraz nr 2/2023 z dnia 3.02.2023 roku.

W Spółce Zależnej Emitent posiadał 82 udziały w kapitale zakładowym, co uprawniało go do wykonywania 82 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
19.09.2023 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Zakończenie likwidacji spółki zależnej Teledoktor 24