Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

14/2018   |   14 czerwca 2018 10:57

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Treść raportu bieżącego nr 14/2018
Zał. nr 1 do Uchw. nr. 16 Regulamin Walnego Zgromadzenia
Uchwały ZWZ 14.06.18.docx