Korekta raportu bieżącego nr 1/2020

1/2020K   |   10 stycznia 2020 17:00

Korekta raportu bieżącego nr 1/2020

 

TEMAT: Korekta raportu bieżącego nr 1/2020

 

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 10.01.2020 dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta i zmiany jej siedziby.

Konieczność korekty ww. raportu bieżącego wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie określenia ilości nowoutworzonych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Błędnie wskazano, że utworzono 200 nowych udziałów. Powinno być podane, że utworzono 2000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Korekta raportu bieżącego 01/2020