Przydział Akcji Oferowanych

3/2017   |   28 czerwca 2017 14:15

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (tj. w dniu przypadającym przed przystąpieniem Spółki do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji), został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2017 r.
W związku z przydziałem Akcji Oferowanych Spółka podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje.
W dniu 21 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Nowych Akcji – zgodnie z treścią uchwały, przydział 660.000 akcji serii B Spółki został dokonany w następujący sposób:
a) 107.000 akcji serii B zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym;
b) 553.000 akcji serii B zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.
Jednocześnie Akcjonariusze Sprzedający – Pan Arkadiusz Wilusz oraz Pan Andrzej Wilusz dokonali przydziału wszystkich oferowanych, tj. 204.000 Akcji Sprzedawanych, które zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym.
W związku z faktem, że Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na łącznie 285.581 akcji Spółki, a przydzielono im łącznie 107.000 Akcji Oferowanych, przydział Akcji został dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 62,5%.
Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 757.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane.

Treść raportu bieżącego nr 3/2017