Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

15/2019   |   10 czerwca 2019 20:36

Zarząd Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), w oparciu o zasadę I.Z.1.19 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym przekazuje pytania Akcjonariusza skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2019 roku Akcjonariusz Spółki skierował do Zarządu Maxcom SA następujące pytania:

  1. „Gdzie odbywa się produkcja wyrobów Maxcom?”.
  2. „Czy Spółka planuje wypłatę dywidendy w kolejnych latach?”.

 

W odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej Zarząd Spółki udzielił informacji, iż produkty Spółki są wytwarzane w Azji- głównie w Chinach, natomiast projektowanie odbywa się w Polsce.

W od odpowiedzi na pytanie nr 2, Zarząd Spółki udzielił informacji, iż zgodnie z założeniami Spółka planuje wypłatę dywidendy w następnym roku. Wypłata dywidendy uwarunkowana jest jednak od istotnych inwestycji, akwizycji, które mogą mieć miejsce i na które Spółka będzie chciała przeznaczyć środki pieniężne.

 

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Maxcom S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r., w szczególności w kontekście powyższych pytań Akcjonariusza skierowanych do Zarządu Spółki, odsyłamy do transmisji online z przebiegu obrad

http://serwiskorporacyjny.maxcom.pl/wp-content/uploads/2019/06/record20100317001653-1.mp3

Treść raportu bieżącego nr 15/2019