Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 r.

15/2018   |   14 czerwca 2018 11:14

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,15%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 61,20%

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,68%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,80%

Treść raportu bieżącego nr 15/2018