Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 r.

13/2019   |   10 czerwca 2019 13:04

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

 

Arkadiusz Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 725 582
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 725 582
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 63,91 %
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 63,91 %

 

Andrzej Wilusz
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600
Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,80%
Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,80%

Treść raportu bieżącego nr 13/2019