Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

10/2023   |   22 czerwca 2023 19:06

Raport bieżący: nr 10/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22.06.2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 10.500 udziałów w kapitale zakładowym co uprawnia do wykonywania 75 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki („Spółka Zależna”) – podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. i otwarcia jej likwidacji.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło likwidację prowadzić pod firmą: WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. w likwidacji.

Likwidatorami Spółki Zależnej zostali:
1) Pan Arkadiusz Wilusz
2) Pan Andrzej Wilusz.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta