Korekta Raportu bieżącego nr 12/2019

12/2019K   |   18 czerwca 2019 18:04

Zarząd Maxcom SA „Spółka”, „Emitent” niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 roku.

W raporcie, o którym mowa, w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów niezależności, określonych w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_ oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości, iż Pan dr Mariusz Cieśla spełnia również kryterium niezależności:

„Ponadto panowie Michał Kostelecki oraz Jarosław Łubik oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

podczas gdy powinno być:

„Ponadto panowie Michał Kostelecki, Jarosław Łubik oraz Mariusz Cieśla oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Jedncześnie Zarząd Maxcom SA „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Spółka informuje, że w wyniku omyłki do publicznej wiadomości został przekazany błędny życiorys członka Rady Nadzorczej, pana Michała Kostaleckiego. W związku z powyższym, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprawny życiorys członka Rady Nadzorczej, pana Michała Kostaleckiego o następującej treści:

Michał Kostelecki jest absolwentem mediolańskiego Uniwersytetu Bocconi, na którym uzyskał stopień licencjata z ekonomii i zarządzania międzynarodowego. Jest także absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu St. Andrews Fife Scotland, na kierunku biznes międzynarodowy. Kształcił się uzupełniająco na Uniwersytecie Harvarda na kierunku etyka biznesu oraz na kierunku międzynarodowa strategia biznesowa London School of Economics and Political Science. Pełni funkcję Prezesa Śląskiej Giełdy Kwiatowej, funkcję Wiceprezesa Zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Rynków Hurtowych jak również funkcję Dyrektora w Zarządzie Światowej Unii Rynków Hurtowych World Union of Wholesale Markets. Żadne ze stanowisk nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Treść raportu bieżącego nr 12/2019