Korekta raportu bieżącego nr 10/2018

10/2018K   |   6 czerwca 2018 13:00

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.

Korekta wynika z omyłkowego pominięcia w treści projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwały do punktu 14 porządku obrad, dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez  Przewodniczącą Rady Nadzorczej Agnieszkę Wilusz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 marca 2017 r.

Projekty uchwał na ZWZ 14.06.18
Treść raportu bieżącego nr 10K/2018