Informacja prasowa                                                                                                  Tychy, 2.12.2019 r.

 

Maxcom po III kwartałach 2019 roku z 12-proc. wzrostem sprzedaży  i blisko 17 mln zł przepływów operacyjnych.

 Spółka dywersyfikuje działalność i rozwija nowe linie biznesowe. 

 

Maxcom, notowany na GPW wiodący europejski dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych – m.in. tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych Seniorom, w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku osiągnął 86,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował 16,8 mln zł cash flow z działalności operacyjnej. Najwyższe od debiutu na GPW przepływy pozwoliły na inwestycje w przedsięwzięcie Rubbee oraz rozwój synergicznych linii biznesowych, bazujących na trendach zdrowego stylu życia i elektromobilności. Spółka w I kwartale 2020 roku rozpocznie sprzedaż innowacyjnych, wymiennych napędów elektrycznych do rowerów.

Maxcom w okresie I-III kwartałów wypracował 86,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 77,7 mln zł r/r). Wynik EBITDA wyniósł 3,9 mln zł (vs. 8,7 mln zł r/r) przy zysku netto rzędu 2,2 mln zł (vs. 7,0 mln zł). Wzrost sprzedaży to pochodna rosnących udziałów rynkowych i pozycji konkurencyjnej firmy w Polsce i na rynkach zagranicznych, wspartej dzięki nakładom reklamowo-marketingowym. Jednocześnie miały one istotny wpływ na osiągane marże.

Trzy kwartały 2019 roku były dla naszej Spółki udanym okresem z wyraźnym wzrostem skali działalności na kolejnych rynkach europejskich. Wyższe koszty operacyjne to przede wszystkim pochodna wysokich nakładów reklamowo-marketingowych, mających na celu wzrosty udziałów w rynku. Działania te już odnoszą skutki w postaci rosnącej sprzedaży, zwłaszcza na rynku Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie odnotowaliśmy ponad 50-procentowe wzrosty. Ku odbudowie rentowności pracujemy nad rozwojem nowych linii biznesowych. Liczymy także na pozytywne efekty rozwoju oferty na atrakcyjnym rynku telefonów dla Seniorów mówi Andrzej Wilusz, Wiceprezes Zarządu Maxcom S.A. 

Spółka w III kwartale 2019 roku osiągnęła najwyższe (od raportowania wyników, tj. debiutu na GPW w II kwartale 2017) przepływy pieniężne w wys. 8,8 mln zł  (głównie skutek rotacji zapasów oraz spadku należności). W ciągu dziewięciu mies. bieżącego roku wyniosły one 16,8 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł na koniec raportowanego okresu -1,3, a aktywa obrotowe w wys. 72,8 mln zł, sześciokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11,2 mln zł).

Bardzo dobra sytuacja gotówkowa i płynnościowa pozwoliła nam w 2019 roku na inwestycję kapitałową w spółkę Rubbee i wypłatę atrakcyjnej dywidendy. Mimo to, na koniec III kwartału 2019 roku dysponowaliśmy najwyższym od końca 2017 roku stanem środków pieniężnych, który ponad czterokrotnie przewyższał nieznaczne zadłużenie odsetkowe– uzupełnia Andrzej Wilusz. 

Maxcom realizując strategię dywersyfikacji sprzedaży, stawia na budowę coraz bardziej specjalistycznej oferty, wykraczającej poza obszar telefonów klasycznych, lecz związanej z nim synergiami (obszar  new businesses). Spółka chce wykorzystaćsprzyjające globalnie warunki rynkowe w takich obszarach jak:elektromobilność i ochrony środowiska (oferowanie innowacyjnych napędów do rowerów oraz elektrycznych hulajnóg) i prowadzenie zdrowego i sportowego stylu życia (rozwój produktów z linii Maxcom Fit, tj. opasek i smartwatchy monitorujących stan zdrowiazawierających takie funkcjonalności jak pulsometr, monitoring jakości snu, czy licznik spalonych kalorii).

–  Systematycznie dywersyfikujemy działalność. W ciągu III kwartałów 2019 roku udział w sprzedaży produktów spoza segmentu telefonicznego wyniósł 28 proc. wobec 20 proc. przed rokiem. Z początkiem 2020 roku planujemy rozpocząć operacyjną działalność nowej spółki WISKO International, skupionej wokół sprzedaży akcesoriów telefonicznych dedykowanych masowym odbiorcom. W I półroczu rozpocznie się też komercjalizacja demontowanych rowerowych napędów elektrycznych Rubbee. To produkt dotychczas nie występujący w istotnej skali na rynkach europejskich, będący jednocześnie ciekawą propozycją dla zainteresowanych produktami związanymi z miejską elektromobilnością – wskazuje Andrzej Wilusz.

Telefony dedykowane Seniorom dysponują m.in. powiadomieniami S.O.S., przyjaznym interfejsem, dużymi przyciskami, wyraźnie wyświetlanymi treściami, możliwością ładowania baterii na stacji dokującej i wyższym poziomem głośności. Część modeli jest skorelowana z opaskami monitorującymi stan zdrowia. Maxcom posiada w ofercie także urządzenia umożliwiające zdalne zarządzanie funkcjami telefonu. Jednocześnie Maxcom oferuje najnowocześniejsze smartfony Meizu, zawierające najnowsze aplikacje i funkcjonalności jak nawigacja, ale z ukierunkowaniem na prostotę i przejrzystość obsługi.

Mimo budowania pozycji w innych segmentach, pamiętamy o funkcjonalnym rozwoju naszej podstawowej  linii biznesowej.Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji w Europie na rynku aparatów telekomunikacyjnych dedykowanych Seniorom – zarówno w segmencie telefonów klasycznych, jak i smartfonów. To niedoceniany przez globalne koncerny rynek, a jednocześnie silnie rosnący, co wynika z naturalnych trendów starzenia się społeczeństw.Ideą Maxcom jest wsparcie telekomunikacyjne osób w wieku poprodukcyjnym w prowadzeniu aktywnego i zdrowego życia, połączonego z poczuciem niezależności i niwelowania luki technologicznej wobec młodszych pokoleń – uzupełnia Andrzej Wilusz.

 

O Maxcom S.A.:

Maxcom jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych – tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców – zwłaszcza Seniorom. Spółka dynamicznie rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elekromobilności (oferując m.in. smartwatche, opaski fitness, hulajnogi elektryczne, a niebawem innowacyjne napędy elektryczne do rowerów). Maxcom jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu.

Spółka posiada wiodącą pozycję rynkową, obejmującą 40-procentowy udział w polskim rynku telefonów klasycznych. Maxcom jest istotnym podmiotem w rejonie krajów CEE i prowadzi ekspansję w pozostałych krajach UE i Afryce, planując rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Spółka oferuje swoje produkty przede wszystkim w kanale B2B, w tym m.in. za pośrednictwem głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży.

Istotną rolę w realizacji planów rozwoju spółki stanowią inwestycje  w perspektywiczne, wzrostowe obszary z obszaru elekromobilności, trendów prowadzenia zdrowego stylu życia i zjawiska starzenia się społeczeństwa. Maxcom dokonał inwestycji w firmę Rubbee (produkującą innowacyjne napędów dla rowerów) i spółkę Comtel, oferującą sprzęt AGD/RTV dedykowany grupom docelowym nabywającym urządzenia telekomunikacyjne Maxcom.

Przewagami konkurencyjnymi Maxcom jest wieloletnie doświadczenie (obecność na rynku od 2000 roku), unikatowy track record (Maxcom pierwszym podmiotem w Polsce oferującym telefony dla Seniorów w latach 2009/10). Maxcom realizuje założenia polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę nie mniej niż 25 proc. zysków. Spółka jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2017 roku.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów:

Marcin Grzejszczak

InnerValue Investor Relations

m.grzejszczak@innervalue.pl

+48  516 091 124