NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI
I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Tychy, 2.06.2017

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Maxcom

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek prospekt emisyjny Maxcom, jednego z czołowych producentów i dystrybutorów klasycznych telefonów komórkowych w Europie. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW i zostanie opublikowany w poniedziałek 5 czerwca.

– Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy wiodącą  pozycję w kraju w produkcji i sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych i jedną z czołowych pozycji w Europie w tej kategorii telefonów komórkowych. Spółka jest w optymalnym momencie rozwoju, aby zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oczekujemy, że środki z IPO przyspieszą nasz rozwój i beneficjantami naszego sukcesu staną się także inwestorzy giełdowi – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom.

Środki pozyskane na rynku kapitałowym Maxcom chce wykorzystać na wprowadzenie nowych produktów na rynek i ekspansję zagraniczną.

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners & Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.

 

O Grupie

Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami – Maxcom oraz budżetowej Maxton.

Grupa realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji B2B w ponad 20 krajach Europy, w tym m.in. za pośrednictwem czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży. Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Maxcom jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i wprowadzać na rynek nowe modele telefonów.

***

Kontakt dla mediów:

Karol Piszcz

TAILORS Group

tel.: 511 590 054

mail: kpiszcz@tailorsgroup.pl

 

Jakub Rutkowski

TAILORS Group

tel.: 603 334 068

mail: jrutkowski@tailorsgroup.pl

 

Zastrzeżenie prawne

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem, których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem, których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”). Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Maxcom S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (http://www.maxcom.pl/) oraz na stronie internetowej Oferującego – Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK (http://www.dmbzwbk.pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Maxcom