Raporty bieżące

Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta.

21/2020

9 października 2020 17:30

Raport bieżący: nr 21/2020 Data sporządzenia: 09.10.2020r. Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta. Zarząd Maxcom SA (dalej także: Emitent, Spółka) […]

Nabycie udziałów w spółce zależnej

20/2020

9 października 2020 09:00

 Raport bieżący: nr 20/2020  Data sporządzenia: 09-10-2020 r.  Temat: Nabycie udziałów w spółce zależnej  Zarząd Maxcom SA z siedzibą w […]

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

19/2020

2 października 2020 17:30

Raport bieżący nr 19/2020 Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w […]

Rejestracja zmiany przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta 

18/2020

22 września 2020 15:00

Raport bieżący: nr 18/2020 Data sporządzenia: 22-09-2020 r. Temat: Rejestracja zmiany przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta Zarząd Maxcom SA […]

Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

17/2020

21 sierpnia 2020 09:11

Raport bieżący: nr 17/2020  Data sporządzenia: 21-08- 2020 r  Temat: Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta  Zarząd Maxcom SA […]

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

16/2020

6 lipca 2020 10:54

 Raport bieżący nr 16/2020  Temat: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta  Treść raportu:  Zarząd Maxcom SA („Spółka”, […]

Korekta raportu bieżącego nr 12/2020

12K/2020

24 czerwca 2020 15:55

Raport bieżący: nr 12K/2020  Data sporządzenia: 24.06.2020 r.  Temat: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: […]

Korekta raportu bieżącego nr 14/2020

14K/2020

24 czerwca 2020 15:29

Raport bieżący: nr 14K/2020  Data sporządzenia: 24.06.2020 r.  Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14/2020.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: […]

Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta 

15/2020

24 czerwca 2020 11:45

Raport bieżący nr 15/2020  Temat: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta  Treść raportu:  Zarząd Maxcom SA informuje, iż w dniu 23 […]

Wypłata dywidendy za rok 201 9

14/2020

24 czerwca 2020 10:03

Raport bieżący: nr 14/2020 Data sporządzenia: 23.06.2020r.  Temat: Wypłata dywidendy za rok 2019.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.06.2020 r.

13/2020

24 czerwca 2020 10:02

Raport bieżący: nr 13/2020  Data sporządzenia: 23.06.2020 r.  Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.

12/2020

24 czerwca 2020 10:01

Raport bieżący: nr 12/2019 Data sporządzenia: 23.06.2020 r.  Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w […]