Raporty bieżące

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

16/2020

6 lipca 2020 10:54

 Raport bieżący nr 16/2020  Temat: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta  Treść raportu:  Zarząd Maxcom SA („Spółka”, […]

Korekta raportu bieżącego nr 12/2020

12K/2020

24 czerwca 2020 15:55

Raport bieżący: nr 12K/2020  Data sporządzenia: 24.06.2020 r.  Temat: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: […]

Korekta raportu bieżącego nr 14/2020

14K/2020

24 czerwca 2020 15:29

Raport bieżący: nr 14K/2020  Data sporządzenia: 24.06.2020 r.  Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14/2020.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: […]

Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta 

15/2020

24 czerwca 2020 11:45

Raport bieżący nr 15/2020  Temat: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta  Treść raportu:  Zarząd Maxcom SA informuje, iż w dniu 23 […]

Wypłata dywidendy za rok 201 9

14/2020

24 czerwca 2020 10:03

Raport bieżący: nr 14/2020 Data sporządzenia: 23.06.2020r.  Temat: Wypłata dywidendy za rok 2019.  Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.06.2020 r.

13/2020

24 czerwca 2020 10:02

Raport bieżący: nr 13/2020  Data sporządzenia: 23.06.2020 r.  Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.

12/2020

24 czerwca 2020 10:01

Raport bieżący: nr 12/2019 Data sporządzenia: 23.06.2020 r.  Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

11/2020

18 czerwca 2020 15:22

Raport bieżący: nr 11/2020 Data sporządzenia: 18.06.2020 Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2020 r.

10/2020

27 maja 2020 23:00

Raport bieżący: nr 10/2020 Data sporządzenia: 27.05.2020r. Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

9/2020

27 maja 2020 23:00

  Raport bieżący: nr 9/2020 Data sporządzenia: 27.05.2020 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.   Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna […]

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

8/2020

19 maja 2020 17:07

Raport bieżący: nr 8/2020  Data sporządzenia: 19-05-2020 r.  Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy  Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

7/2020 

19 marca 2020 15:00

Raport bieżący: nr 7/2020  Data sporządzenia: 19-03-2020 r.  Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja […]