Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Maxcom za 2023

   |   30 kwietnia 2024 23:15

List Zarządu do Akcjonariuszy za 2023
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Maxcom SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie skonsolidowane Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2023
Sprawozdanie z badania SSF Maxcom SA 31.12.2023
Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom za 2023