Jednostkowy raport roczny Maxcom SA za 2023

   |   30 kwietnia 2024 23:04

List Zarządu do Akcjonariuszy za rok 2023
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Maxcom SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie jednostkowe Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA
Sprawozdanie z badania JSF Maxcom SA 31.12.2023
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Maxcom SA