Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

1/2017   |   29 czerwca 2017 13:55

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Spółka, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uzyskała dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego z wykorzystaniem systemu EBI, zgodnie z odpowiednimi wymogami.

Uzyskanie dostępu do EBI