Stosowanie dobrych praktyk

1/2021   |   12 sierpnia 2021 15:14

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.

Stosowanie dobrych praktyk