Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta.

21/2020   |   9 października 2020 17:30

Raport bieżący: nr 21/2020

Data sporządzenia: 09.10.2020r.

Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta.

Zarząd Maxcom SA (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 08.10.2020 r. została dokonana zmiana umowy spółki zależnej Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k.w zakresie przyznanym wspólnikom udziałów w zyskach i stratach spółki. O przystąpieniu Emitenta w charakterze komandytariusza do spółki Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. MAXCOM SA informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 r. Na skutek dokonanej zmiany udział w zyskach i stratach Emitenta wzrośnie z 30% do 38%, zaś udział w zyskach i stratach Szymona Pabijan i Zbigniewa Ojczyk zmniejszył się z 34,5% do 30,5%każdego z nich. Udział w zyskach i stratach Comte lGROUP sp. z o.o.pozostał bez zmian.Zgodnie z treścią uchwały wspólników zmieniającej treść umowy spółki, uchwała wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Arkadiusz Wilusz –Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 21/2020