Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta. Zmiana statusu wspólników w spółce zależnej

3/2022   |   6 kwietnia 2022 15:53

Raport bieżący nr 3/2022

Data sporządzenia: 01.04.2022

Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta. Zmiana statusu wspólników w spółce zależnej

Zarząd Maxcom SA (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31.03.2022 r. powziął informację, iż dnia 30.03.2022 r. została dokonana zmiana umowy spółki zależnej Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k.
Na skutek dokonanej zmiany wspólnicy podjęli uchwałę o zmianie statusu wspólników Szymona Pabijan i Zbigniewa Ojczyk z komandytariuszy na komplementariuszy. Jednocześnie wspólnicy dokonali dalszych zmian umowy spółki Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. uwzględniających w/w zmianę statusu wspólników oraz w zakresie przedmiotu działalności spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
15.02.2022 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 3/2022