Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta

22/2020   |   23 listopada 2020 12:00

Raport bieżący: nr 22/2020

Data sporządzenia: 23-11-2020 r

Temat: Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.11.2020 r. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 20.11.2020 roku sprawie zmiany umowy spółki.

Zgodnie z treścią w/w uchwały w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy członek Zarządu samodzielnie do czynności nieprzekraczających 200.000 złotych. Do czynności przekraczających 200.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. podjęło uchwały o zmianie funkcji pełnionej dotychczas przez Andrzeja Wilusz z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu oraz o zmianie funkcji pełnionej dotychczas przez Arkadiusza Wilusz z członka Zarządu na Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

23.11.2020 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

 

Treść raportu bieżącego nr 22/2020