Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

2/2022   |   16 lutego 2022 11:07

Raport bieżący: nr 2/2022

Data sporządzenia: 15-02-2022

Temat: Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2022 r. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 11.02.2022 roku sprawie zmiany przedmiotu działalności.
Zgodnie z treścią uchwały z dnia 11.02.2022 r. do przedmiotu działalności spółki zależnej dodano instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z )

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
15.02.2022 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 2/2022