Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

5/2017   |   28 czerwca 2017 14:35

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie 2.040.000 akcji serii A, 660.000 akcji serii B oraz 660.000 praw do akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść raportu bieżącego nr 5/2017