Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

6/2017   |   29 czerwca 2017 13:03

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymała Uchwałę Nr 682/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Uchwała”), w której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz 660.000 praw do akcji serii B. Jednocześnie, dopuszczenie do obrotu giełdowego 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.

Treść raportu bieżącego nr 6/2017