Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

5/2021   |   7 maja 2021 17:05

Raport bieżący: nr 5/2021

Data sporządzenia: 7-05-2021 r. 

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 

 

Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 7.05.2021 r., mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2.700 tys. zł, czyli 1 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za rok 2020, który wyniósł 5.043 tys. zł i obejmie część tego zysku.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zastrzega, iż ww. rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej, celem zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

2021-05-7       ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

2021-05-7       ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU

 

Treść raportu bieżącego nr 5/2021