Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta

13/2021   |   21 lipca 2021 11:59

Raport bieżący nr 13/2021

Data sporządzenia: 21-07-2021 r.

 

Temat: Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.07.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 9.07.2021 r., rejestracji zmiany siedziby spółki zależnej Emitenta – WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Zmiana siedziby spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. była przedmiotem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.05.2021 r. Na skutek dokonanej zmiany siedziba spółki została zmieniona na Tychy i aktualnie mieści się pod adresem: ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy. Poprzedni adres spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. to Kraków, 30-721, ul. Lipska 4 lok. U8.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 13/2021