Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

21/2019   |   13 listopada 2019 11:00

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.11.2019 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji spółki zależnej od Emitenta – WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach („Spółka zależna”). Spółka zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000809768. O zawiązaniu spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 16.09.2019 r.

Emitent wskazuje, iż  zmiana firmy spółki z WISKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na WISKO INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiła w związku z wydanym w toku postępowania rejestracyjnego  postanowieniem sądu wzywającym do zmiany umowy spółki w zakresie określenia firmy spółki z uwagi na treść art. 433 § 1 k.c. i istnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niewykreślonego pomiotu posiadającego identyczną firmę.

Kapitał zakładowy spółki WISKO INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 400.000,00 zł i dzieli się na 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Emitent posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki WISKO INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Ponadto, Emitent wskazuje, iż w skład trzyosobowego Zarządu spółki zależnej weszli Pan Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu Emitenta.

Przedmiotem działalności zawiązanej spółki jest produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej Wisko