Podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

3/2019   |   29 marca 2019 21:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.03.2019 roku Spółka zawarła z Laurynas Jokužis, Gediminas Nemanis, UAB „Elinta”, Aktywator Innowacji spółką z o. o. („Wspólnicy”) Aneks nr 1 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet („Term Sheet”) dotyczące nabycia przez Emitenta udziałów w spółce UAB „Rubbee” zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856 („Rubbee”). Emitent informował o zawarciu Term Sheet w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku.

Wraz z podpisaniem Term Sheet udzielono Emitentowi wyłączności negocjacyjnej na okres do 31.03.2019 r. celem wynegocjowania i zawarcia umów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Na podstawie Aneksu nr 1 strony uzgodniły przedłużenie wyłączności negocjacyjnej do dnia 30.04.2019 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

Treść raportu bieżącego nr 3/2019