Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

11/2023   |   17 lipca 2023 12:37

Raport bieżący: nr 11/2023

Data sporządzenia: 17.07.2023 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17.07.2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarcia likwidacji spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta („Spółka Zależna”). Wpis otwarcia likwidacji Spółki Zależnej nastąpił postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 13.07.2023 r. O podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania spółki WISKO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach i otwarciu jej likwidacji Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
17.07.2023 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta