WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ZWZ 14.06.2018

ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo - os. fizyczna
ZWZ Maxcom - pełnomocnictwo osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Maxcom S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_14.06.18
Projekty uchwał na ZWZ_14.06.18
ZWZ 14.06.2018 Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Audio - Zwyczajne Walne Zgromadzenie