Raporty bieżące

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

2/2017

28 czerwca 2017 14:06

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów […]

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

1/2017

28 czerwca 2017 13:46

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od tego […]